"Chceme Fondu národního majetku soudně zakázat nakládání s některým jeho majetkem, tak abychom v případě, že soud rozhodne, že rozhodčí řízení bylo procesně v pořádku, mohli uspokojit své pohledávky," uvedl Jaromír Piskoř ze společnosti Petrcíle.

Žalobu, jejíž vyhovění by FNM zakázalo nakládat s akciemi Sokolovské uhelné, OKD, nebo jiných dvou společností, jejichž akcie fond vlastní, podala u pražského městského soudu společnost Petrcíle v úterý.

Mezitím však už došlo k posunu v privatizaci Sokolovské uhelné a peníze za její prodej by měly, podle mluvčí Petry Krainové, přijít na účet FNM každým dnem. V úvahu tak pravděpodobně připadá pouze OKD.

Přesto, pokud by soud jako zástavu vybral Sokolovskou uhelnou, mohlo by to již schválený prodej této společnosti pravděpodobně zkomplikovat.

FNM je podle Petrcíle insolventní

Důvodem k takovému postupu ze strany společnosti je podle jejího mluvčího Piskoře skutečnost, že v případě kdyby soud neuznal žalobu fondu na rozhodčí řízení, tak by FNM neměl jak svůj závazek vůči Petrcíli splatit.

"FNM v žádosti o odklad rozhodnutí výslovně uvádí, že hodlá své finanční prostředky vynakládat v souladu s dispozičními právy, které má a prakticky stejnou větou říká, že pokud by měl zaplatit to, k čemu byl Rozhodčím řízením odsouzen, musel by finanční prostředky rezervovat postupně," řekl Piskoř.

Podle něj lze toto vyjádření interpretovat tak, že FNM nemá dostatečnou finanční hotovost na zaplacení povinné částky. Přesto však podle svého vyjádření bude dále disponovat se svým majetkem tak, jako by neočekával možnost splacení již existujícího, a v tomto případě i vykonatelného dluhu.

"Obecnému principu spravedlnosti by odpovídalo, že na jedné straně bude do skončení sporu o zrušení rozhodčího nálezu pozastavena vykonatelnost tohoto Rozhodčího nálezu, na druhé straně se však FNM zdrží takových dispozic se svým majetkem, které by ohrozily jeho solventnost, a tedy schopnost zaplatit dluh v okamžiku, kdy bude řízení o zrušení rozhodčího nálezu skončeno s tím, že nález zůstane v platnosti účinnosti," prohlásil Piskoř.

FNM se brání

"FNM není insolventní. Spor dosud neskončil a pokud by FNM prohrál, své závazky splní," prohlásila mluvčí fondu Krainová. O žalobě Petrcíle by měl soud rozhodnout v pondělí.

FNM se vroce 1996 smluvně zavázal, že firmě Petrcíle založené manažery Nové Huti prodá 15 procent akcií podniku. Od smlouvy však vroce 2000 odstoupil na základě auditorského nálezu společnosti BDO CS.

Jednou zpodmínek umožňujících vypovězení smlouvy byl pokles hodnoty vlastního jmění Nové huti pod základní kapitál firmy; a právě jeden zposudků auditora údajně tvrdil, že hodnota jmění poklesla.

FNM proti rozhodnutí podal žalobu a Městský soud vPraze poté řekl, že než rozhodne, nemusí FNM pokutu platit.