České dráhy podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje udělaly při pronájmu lokomotiv od společnosti Österreichische Bundesbahnen-Produktion GmbH ÖBB několik chyb. Zakázky například zadaly bez soutěže.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

"Dalšího pochybení se zadavatel dopustil tím, že neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení. Svým postupem porušil zadavatel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace," uvedl Rafaj.

Rozhodnutí ÚOHS se týká dvou smluv uzavřených letos v únoru. První z nich měla zpětnou platnost od 15. prosince 2013 do 28. února 2014, druhá byla uzavřena na období od března do konce letošního roku.

Úřad také v dalším správním řízení posuzuje smlouvy, které České dráhy uzavřely na základě téže dohody s Österreichische Bundesbahnen-Produktion v předchozích letech.