Inspektoři nicméně uvádějí, že z výsledku kontrol nelze usuzovat na celkový stav elektronického obchodování v Česku - kontroly se totiž zaměřují na e-shopy, na které je upozorní zákazníci nebo mají jiné vážné podezření.

V uvedeném období přijala ČOI celkem 1373 stížností zákazníků na internetové obchody. Nejvíce si lidé stěžovali na nedodání zboží poté, kdy je zaplatili nebo ve lhůtě vrátili (odstoupili od smlouvy), a svoje peníze nedostali zpět. Tyto případy však jsou mimo kontrolní pravomoc ČOI a poškození spotřebitelé se mohou domoci svých nároků pouze soudní cestou.

Šetřená podání se nejčastěji týkala nekalých obchodních praktik, tedy neposkytnutí všech informací s náležitou odbornou péčí, problémů spojených s reklamačním řízením, ale také neseznámení s cenou, nevydání dokladu o koupi nebo dodání nejakostního výrobku.