Společnost Nebeslev patřila v tuzemsku do první desítky slevových portálů.

Soudce Martin Šulák rozhodnutí o úpadku zdůvodnil tím, že olomoucká společnost Nebeslev má více věřitelů, kterým včas neplatí. Své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásily už tři stovky věřitelů, kteří požadují přes pět miliónů korun.

"Počet věřitelů neustále roste," upozornil Šulák, podle kterého je firma Nebeslev předlužená.

Velkou část věřitelů společnosti Nebeslev tvoří lidé, kteří si na tomto slevovém portálu koupili poukázky na různé zboží a služby. Vouchery ale nemohli využít a portál jim nevrátil peníze.

Dál prodává vouchery

Předběžný insolvenční správce Radim Kubica zjistil, že firma Nebeslev vlastní pouze movitý majetek v pořizovací hodnotě zhruba osm miliónů korun. Správce upozornil, že reálná cena majetku je kvůli jeho stáří výrazně nižší.

Firma Nebeslev v závěru dubna ukončila pracovní poměr se všemi zaměstnanci s výjimkou pracovnice, která je na mateřské dovolené. Slevový portál ale stále nabízí zboží a služby.

"Je zřejmé a lze předpokládat, že společnost Nebeslev vzhledem k současnému postavení na trhu není schopna ve správě majetku a provozu podniku pokračovat," uvedl Kubica.