Zatím největší stávka v dějinách novodobého čekého hutnictví se měla konat 11. června a k jejímu  uskutečnění potřebovaly odbory souhlas nadpoloviční většiny celkového počtu zaměstnanců firmy.

To se jim asi před dvěma týdny podařilo, avšak v posledních dnech se lidé ze seznamů vyškrtávali. "Stávka nebude, ztratili jsme 821 souhlasných podpisů," řekl Právu ve středu tajemník Podnikové odborové rady Vladimír Dragon.

Souhlas se stávkou vzalo zpět 821 lidí

Právě dnes měly odbory předat seznamy zasmětnanců, kteří s účastí ve stávce vyjádřili souhlas, zaměstnavateli.

"Součtem všech platných podpisů zaměstnanců ve 12 hodin bylo zjištěno, že již není splněna zákonná podmínka pro konání stávky. Ode dne oznámení stávky vzalo svůj souhlas s konáním stávky zpět 821 zaměstnanců, čímž došlo k poklesu počtu zaměstnanců, kteří souhlasili se stávkou, pod 50 procent," uvedla Podniková odborová rada.

Odbory podezřívají vedení z nátlaku

Pro uskutečnění stávky odbory původně získali písemnou podporu 57,25 procent celkového počtu zaměstnanců firmy, v posledních dnech však lidé svůj souhlas se stávkou odvolávali a ze seznamů se vyškrtávali. "Bez jakýchkoli pochybností je to výsledek nátlaku zaměstnavatele," řekl Právu ve středu místopředseda Podnikové odborové rady Jaroslav Marek.

Odboráři v této souvislosti podali před dvěma týdny trestní oznámení na neznámého pahatele. Vedení firmy ale odmítlo, že by nějaký nátlak vyvíjelo. Podobná podezření nepotvrdila zatím ani policie. [celá zpráva]

Vývoj mezd v Ispatu Nová huť
Rok Průměrná mzda (v Kč)
1990 4006*
1995 11 824
2000 18 127
2001 19 670
2002 20 239
2003 22 718
*) mzda je uvedena v Kčs

Bitva o mzdy

Stávka měla od páteční ranní směny na 24 hodin zastavit výrobu v INH. Vyjednavači odborů a vedení firmy se totiž ani za více než osm měsíců nedokázali dohodnout na letošním růstu průměrných výdělků, spor nebyl vyřešen ani přes zprostředkovatele.

Minulý rok průměrná mzda v INH dosáhla 22 718 korun, podle návrhu vedení by letos průměrný výdělek mohl překročit 23 tisíc korun, odbory požadují, aby se průměrný výdělek v INH letos zvýšil minimálně na 23 455 a maximálně na 25 130 korun.

INH zaměstnává necelých 11 tisíc lidí. Stávka takového rozsahu, jak ji připravovaly odbory v INH, nebyla v českém hutnictví od roku 1990.

Co dál

Podle Marka odboroví předáci nyní, po odvolání stávky, musí situaci zanalyzovat, svolají podnikovou odborou konferenci a ta rozhodne, "jaké jsou možnosti dalšího postupu".

Tiskový mluvčí firmy Ivo Čelechovský potvrdil, že vedení INH přijalo rozhodnutí odborové organizace o zrušení chystané stávky v důsledku nedostatečné podpory ze strany zaměstnanců.

"Vedení současně odborovou organizaci vyzvalo, aby se svým stanoviskem obeznámila všechny zaměstnance, kteří s účastí ve stávce vyslovili souhlas, a zabránila tak možným škodám," řekl Čelechovský.

Vedení společnosti již před několika dny opakovaně deklarovalo, že nátlaku neustoupí a že stávkou odbory nic neprosadí. "Jejím jediným výsledkem by bylo poškození dobrého jména celé společnosti," zdůraznil Čelechovský.