"Budoucí úspěšnost zóny ovlivňuje především její velikost a technická a dopravní infrastruktura, dále dostupnost kvalitní pracovní síly a přístup samosprávy v regionu," řekl ředitel Czechinvestu Martin Jahn.

Ministerstvo udělilo akreditaci například Hrádků nad Nisou, Písku nebo Chebu. Přidají se ke stávajícím 82 průmyslovým zónám, které akreditaci získali v předcházejících letech. Ve většině z nich firmy své podniky provozují, nebo je staví či rozšiřují.

"Investoři už obsadili více než 66 % takto připravených území a vhodné místo pro své podniky hledají desítky dalších," uvedla agentura Czechinvest.

Tento výsledek je v mezinárodním srovnání nadstandardně dobrý. ČR se také v evropském žebříčku, který vypracovala agentura Ernst & Young, umístila v podílu investic na šestém místě. 

Nejvíce peněz jde do aut

Až tři čtvrtiny všech investic jsou do firem, které podnikají v automobilovém průmyslu. Například v Žatci má pobočku firma Koito, která vyrábí světlomety, ve Zruči nad Sázavou investuje taktéž japonská firma Asmo. Ta zase vyrábí regulátory elektronického stahování oken a elektronické pohony plynového pedálu a větrání.