Informační systém je potřeba pro administraci zemědělských dotací. Prostřednictvím SZIF ročně protéká více než 30 miliard korun ve formě dotací z Evropské unie a státního rozpočtu.

"Z veřejné zakázky na zajištění kompletního provozu a rozvoje informačního systému vzejde smluvní vztah od 1. ledna 2016, kdy předpokládaná doba trvání je zhruba tři roky," uvedla Nováková s tím, že je možné prodloužení doby trvání zakázky. Zároveň potvrdila, že se bude jednat o nejdražší veřejnou zakázku za dobu fungování fondu, tedy od roku 2000.

Protože se jedná o zakázku figurující na seznamu významných zakázek, s nímž byla minulý týden seznámena vláda, bude tendr před jeho uveřejněním kabinet schvalovat.

"V současné době nám IT služby zajišťuje společnost SAP ČR, v roce 2013 se v rámci kontraktu jednalo o částku celkem 341,8 miliónu korun bez DPH," doplnila Nováková.

Součástí budoucího tendru by měly být i služby provozu infrastruktury, které v roce 2013 stály 49 miliónů korun a pro letošní rok mají vyjít na zhruba 27 miliónů. Fond má na jejich realizaci smlouvu do konce roku se společností Telefónica Czech Republic.