„Před zavedením kaucí tu bylo 1950 distributorů, nyní je jich 162. Kauce je jeden z nástrojů, jehož smyslem bylo zabránit především krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami. Mezi další takové nástroje patří zkoumání spolehlivosti či bezdlužnosti orgány celní a finanční správy,“ řekla Novinkám mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Podvodníci v minulosti využívali k daňovým únikům spletité řetězce malých firem, které pak často nechali zkrachovat. Detektivové letos například odhalili Čechoíránce, který údajně připravil stát o 2,3 miliardy korun na daních pomocí 66 firem s bílými koni.

Ústavní soud v pondělí zákonné ustanovení, jež zavedlo dvacetimiliónovou kauci pro distributory pohonných hmot, ale zrušil. Nález vstoupí v platnost až 30. června 2015, do té doby mají zákonodárci čas, aby problematiku upravili. Kauce jako taková je podle soudců racionální, důvodem zásahu je však paušálně stanovená výše. Kauce by měla být odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů, pro které teď byla likvidační. [celá zpráva]

analýza dovozů PHM potenciálně rizikovými daňovými subjekty

FOTO: Novinky

Podvodníci se mezitím zaměřili na další metody.

„Ke krácení daní dochází například prostřednictvím minerálních olejů, které jsou zaměnitelné za naftu a při určitém způsobu použití jsou osvobozené od spotřební daně z minerálních olejů. Jestliže jsou tyto minerální oleje použity k pohonu motorů jako pohonné hmoty, měly by být zatíženy spotřební daní. V případě zkrácení spotřební daně (není zahrnuta v ceně a odvedena) pak dochází i ke krácení DPH,” vysvětluje mluvčí finančního ředitelství.

Velký problém je podle ní také s biosložkou. DPH se krátí na komoditách vstupujících jako surovina pro výrobu MEŘA – metylesteru řepkového oleje. Když je to ještě surový olej, ne pohonná hmota, nepodléhá evidenci a systému sledování pro účely spotřební daně. Přitom množství biosložky má vliv na výši sazby spotřební daně.

Zda zrušení, respektive snížení kaucí povede opět k nárůstu podvodů a daňových úniků, zatím finanční ředitelství nechce odhadovat, rozhodnutí soudu budou teprve analyzovat.