Statistici se domnívají, že většina stavebních firem provedla předfakturace a dofakturace stavebních prací se sníženou sazbou DPH. Od 1. května byly stavební práce převedeny do základní sazby DPH, která činí 19 %.

Rozložení nových staveb a změn již dokončených bylo z celkových 13 075 vydaných stavebních povolení v dubnu přibližně padesát na padesát. Orientační hodnota všech v dubnu povolených staveb dosáhla 29,2 miliard korun.

V dubnu byla povolena výstavba 3450 bytů. Meziročně tak o 480 vzrostl počet bytů získaných novou výstavbou, kterých letos v dubnu bylo 2506. Nárůst zaznamenal i počet bytů získaných přestavbou, těch bylo v dubnu 944. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 6,5 miliardy korun. Průměrná orientační hodnota na jeden byt představovala v nové výstavbě 2,3 miliónu korun a při změně dokončené stavby jeden milión.

Ve stavebnictví rostl počet zaměstnanců i mzda. Oproti dubnu 2003 bylo ve firmách, které měly letos v dubnu 20 a více zaměstnanců, o 2,9 procenta zaměstnanců více. Průměrná měsíční mzda meziročně vzrostla o 8,2 % a dosáhla 17 600 korun.