"Pracovníci této společnosti pod různými záminkami oslovují na ulicích větších měst zejména spotřebitele důchodového věku a snaží se získat jejich osobní údaje - jméno, adresu a telefonní číslo. Následuje telefonické pozvání na předváděcí akci do sálu pronajatého v místní restauraci," uvedl mluvčí inspekce Jan Rotbauer.

Pozvánka na předváděcí akci společnosti Trendy.

Pozvánka na předváděcí akci společnosti Trendy.

FOTO: ČOI

Inspektoři také zjistili, že s majiteli nebo provozovateli zařízení, k němuž sály náleží, jsou dohodnuty podmínky pronájmu telefonicky nebo je sál objednán e-mailem podepsaným např. nejčastějším příjmením Novák. E-mailová adresa i telefonní číslo jsou následně nefunkční, takže nelze zpětně zjistit, kdo si sál pronajal. Tyto předváděcí akce také nejsou pořadateli České obchodní inspekci podle zákona předem hlášeny.

Nebude koho soudit

Podle výpovědí účastníků jsou na těchto akcích uzavírány kupní smlouvy, na nichž chybí jméno a identifikace prodávajícího, případně nejsou smlouvy vypracovávány vůbec. Kupujícím je slibováno, že jim bude kupní smlouva předána dodatečně, což se neděje, uvádí ve zprávě inspektoři.

ČOI proto upozorňuje spotřebitele, aby na těchto nezákonných předváděcích akcích nepodléhali „lákavým“ nabídkám a nákupy bez řádných písemných smluv zásadně neuzavírali. Následně nebudou mít totiž možnost od takové koupě odstoupit, ani zakoupené zboží reklamovat. Nebude-li poškozenému spotřebiteli známa identita prodávajícího, bude v případě následného soudního sporu v nevýhodě, neboť i nesporné porušení zákona nebude komu prokázat.