Na pondělní tiskové konferenci to uvedli představitelé Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).

Podle sdružení je současný systém regulace ve vodárenství dostatečný. Upozorňují také, že ERÚ umí regulovat pouze ceny, přičemž předmět a cíle regulace ve vodárenství jsou mnohem širší, zahrnují mimo jiné i zajištění dostupnosti a kvality vody.

Návrhu vodohospodáři vyčítají především to, že mu nepředcházela důkladná analýza cílů ani dopadů, a rovněž jim vadí, že vůbec nebyli do jeho přípravy zapojeni.

V hlavní roli evropské dotace

Hlavním důvodem navrhovaných změn je podle nich to, aby Česko lépe vyhovělo požadavkům Evropské komise na čerpání dotací z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v příštím programovacím období. Cílem není ani ochránit konečné spotřebitele před případným nadměrným růstem cen.

Podle MPO má návrh umožnit, aby české vodárenství mohlo čerpat v nadcházejícím období miliardové dotace z Bruselu. Jako nejlepší řešení doporučuje přesun části kompetencí z regulačních orgánů, jimiž jsou především ministerstva zemědělství, životního prostředí a financí, na ERÚ.

V konečném důsledku by to vedlo ke zdražení vodného a stočného pro zákazníkyředitel společnosti ČEVAK Jiří Heřman

„Upozorňujeme, že předkladatel zaměnil chronologii kroků, když navrhuje, kdo bude obor regulovat, aniž bylo před tím rozhodnuto, jakých kvantitativních a kvalitativních cílů se má změnou regulace dosáhnout,“ sdělil předseda představenstva SOVAK František Barák.

Bez důkladné analýzy cílů, přínosů a dopadů pro spotřebitele, ale i pro města a obce jako majoritní vlastníky vodohospodářského majetku postrádá podle Baráka taková regulace smysl a obchází i obecné zásady hodnocení dopadů regulace (RIA).

SOVAK: Zátěž by byla nemalá

Podle Jiřího Heřmana, generálního ředitele akciové společnosti ČEVAK, by se realizací návrhu dál zvýšila už tak značná administrativní zátěž pro města, obce i vodárenské firmy. „V konečném důsledku by to vedlo ke zdražení vodného a stočného pro zákazníky, kteří budou muset náklady na zřízení regulátora a provoz regulace zaplatit.”

Zástupci SOVAK připomněli, že téměř 85 procent vodárenské infrastruktury v ČR vlastní města a obce, které mají, ať už přímo, nebo zprostředkovaně přes své vodárenské společnosti, konečné slovo při stanovování cen vodného a stočného. Po případné centralizaci regulace by však tuto možnost ztratily.

Obchodní ředitel společnosti Veolia Voda Ondřej Beneš připomněl, že ve vodárenském oboru v současnosti v ČR působí okolo 8000 subjektů, které by se všechny staly předmětem regulace.

Tolik jich je proto, že stát po roce 1989 ponechal vodohospodářskou infrastrukturu v majetku měst a obcí. Těchto subjektů je podle Beneše řádově více než třeba v Británii, kde se centrální regulace taktéž uplatňuje. Podle jeho odhadu by to v českých podmínkách znamenalo vyčlenit jen pro regulaci 300 až 400 lidí.

Beneš, který se v minulém období účastnil příprav regulačního prostředí ve vodárenství v Bruselu, upozornil, že si tím na sebe upleteme před bruselskými úředníky další bič, obdobně jak se to už jednou stalo v souvislosti s regulací obsaženou v příloze č. 7 současného OPŽP.

Vyslovil také pochybnost o tom, zda by Energetický regulační úřad byl schopen regulaci zvládnout bez značného rozšíření kapacit a počtu pracovníků. Nejvíce by však nárůst agendy spojené s novou regulací podle vodohospodářů dopadl na nejmenší obce.

MPO: Zatím jen nástin možností

Podle MPO se návrh opírá o programové prohlášení vlády a o předběžné podmínky stanovené Evropskou komisí pro přípravu programovacího období k čerpání fondů EU pro období 2014 . Dokument, který MPO předkládá společně s resorty financí, zemědělství a životního prostředí, obsahuje variantní popis možností řešení regulace cen ve vodárenství. Vláda by nyní měla uložit ministrům vybrané varianty rozpracovat.

„V této druhé fázi očekáváme velmi intenzivní spolupráci nejen se SOVAK, ale rovněž se Svazem měst a obcí a dalšími relevantními subjekty. Pozornost bude zaměřena i na vyhodnocení administrativní zátěže, dopadu na státní rozpočet a na konečné spotřebitele,“ uvedl Miroslav Kynčl z MPO.