Důvodem jsou podle vedení kurzové ztráty, náklady na financování nákupu vozidel (8,5 miliardy korun) a neuskutečnění převodu nádraží na správce kolejí, komentoval ve výroční zprávě výsledek generální ředitel ČD Daniel Kurucz.

Hlavní část výsledné ztráty celé skupiny ale představuje ztráta v osobní dopravě. Ta vloni dosáhla téměř 1,8 miliardy korun proti 517 miliónům v roce 2012. Oproti tomu nákladní doprava představovaná společností ČD Cargo skončila se ziskem 522 miliónů korun po téměř dvoumiliardové ztrátě rok předtím.

Přes celkovou ztrátu téměř dvě miliardy považuje vedení společnosti hospodářskou situaci za lepší výsledek, než dopravce očekával v pololetí. Je to hlavně díky snížení provozní ztráty o 363 miliónů na 174 miliónů korun. Podle náměstka pro ekonomiku Pavla Krtka to znamená, že firma dokáže být hospodářsky efektivnější v tom, co je hlavním předmětem jejího podnikání, tedy v osobní a nákladní dopravě.

Cargo má většinu domácího trhu

ČD Cargo si i přes silnou konkurenci v segmentu železniční nákladní dopravy dokázalo v loňském roce udržet přes 75 procent domácího trhu. V roce 2013 přepravilo 70,2 miliónu tun zboží.

 

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

V roce 2014 se hodlá znovu ucházet o dříve ztracené zakázky, například dopravu uhlí do elektrárny ve Chvaleticích.