Obě organizace nyní vedou pověření ředitelé. Ministr průmyslu Jan Mládek v únoru odvolal předchozího pověřeného šéfa CzechTradu Zdeňka Vališe, skončil také generální ředitel státní agentury CzechInvest Marian Piecha.

"Od nového generálního ředitele CzechInvestu a nového ředitele CzechTrade, kteří vzejdou z výběrového řízení, očekávám profesionalitu, kompetenci a samostatnou agilní činnost tak, aby se obě instituce vzájemně doplňovaly, nikoli dublovaly. Prvořadou prioritou je zvýšením podnikatelských a obchodních aktivit stabilizovat stávající pracovní místa a vytvořit tisíce nových pracovních příležitostí pro občany ČR," uvedl ministr průmyslu Jan Mládek.

CzechInvest má posílit v zahraničí

Výsledkem práce CzechInvestu musí být podle ministra Mládka zatraktivnění prezentace České republiky jako optimálního místa pro umístění významných zahraničních investic, proto se posílí zahraniční zastoupení agentury.

CzechTrade podle něj zase musí zásadním způsobem pomoci českým podnikatelským subjektům uplatnit se na trhu doma i v celém světě.

V létě 2012 provedla v budově CzechInvestu kontrolu protikorupční policie. Razie se týkala sporné zakázky na vyhledávání vhodných průmyslových nemovitostí pro domácí i zahraniční investory.

FOTO: Jiří Forman, Novinky

Kandidáti na funkci ředitele CzechInvestu musí mít mj. ukončené VŠ vzdělání, alespoň pět let zkušeností z oblastí, jako je podpora podnikání či podpora investic, alespoň tři roky zkušeností z vyšší manažerské pozice v soukromé nebo státní sféře. Musí se také orientovat v oblasti investičních pobídek, mezi požadavky je také plynulá znalost anglického jazyka. Výběrová řízení končí 12. května.

Agentury kritizoval i prezident

Personální obsazení obou institucí nedávno kritizoval prezident Miloš Zeman. Podle něj by měly projít personálními změnami, aby skutečně začaly podporovat český export.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Horník, Právo

"Stejně impotentní jako CzechInvest je i CzechTrade. To není důvod ke zrušení institucí, ale k personálním výměnám, aby instituce pomáhaly českému exportu," uvedl prezident. Dodal k tomu, že k takovému závěru dospěl na základě vlastních zkušeností při svých zahraničních cestách.

CzechInvest loni zprostředkoval přímé domácí a zahraniční investice za téměř 48 miliard korun. Oproti roku 2012 je to dvakrát víc. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená MPO, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

Cílem CzechTrade je pomáhat českým firmám proniknout na zahraniční trhy. V současnosti agentura spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.