Nejvíce v České republice investovali podnikatelé z Japonska a Kanady, z evropských zemí pak z Německa, Nizozemí, Francie nebo z Belgie.

Naopak méně peněz než před rokem investovali Češi v zahraničí. "Investice směřovaly do USA a na Slovensko do odvětví výroby potravin a nápojů a do dřevařského a papírenského průmyslu," uvedla Česká národní banka.

Saldo přímých zahraničních investic za 1. čtvrtletí bylo 30,1 miliard korun. Přímé investice do ČR dosáhly 31,5 miliard, z toho investice do základního kapitálu byly 11,1 mliliard a znovuinvestovaný zisk 17,7 miliard korun.

Šestí v Evropě

Podle studie společnosti Ernst & Young je Česká republika čtvrtou zemí v Evropě, v níž nejvíce vzrost počet projektů za posledních pět let. Žebříčku růstu investic vévodí Franice před Španělskem, Ruskem a právě Českem. V podílu na celoevropském trhu investic byla loni Česká republika podle studie šestá v pořadí.

Společně s Maďarskem vede ČR i žebříček investic do nově přistoupivších států k EU. Mírně zaostáva Polsko. "Česká republika, Maďarsko a Polsko tak zůstávají klíčovými destinacemi pro investování, velké zlepšení ale vykazuje Slovensko," uvádí se ve studii Ernst & Young.