„Ministr financí Andrej Babiš (ANO) má v úmyslu pověřit vedením GFŘ Jiřího Žežulku, který v současnosti působí jako ředitel samostatného odboru řízení rizik při správě daní na GFŘ,” uvedl mluvčí resortu Radek Ležatka.

GFŘ vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, řeší správní delikty či přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí.