Peníze z EU ale nezaplatí plány obcí v plné výši. Většinou mohou počítat s tím, že vystačí na polovinu jejich projektu, neziskovým organizacím a podnikatelům mohou zaplatit až 75 procent. Zbytek si budou muset financovat samy. Buď pomocí úvěru, nebo z vlastních zdrojů.

Pět možností, jak získat na svůj projekt peníze

Strukturálních fondů je vyhlášeno pět. Čtyři z toho jsou operační programy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, infrastruktury, průmyslu a podnikání a venkova. Vyhlašují je ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo navíc ještě Společný regionální operační program.

"Ministerstvo mělo už před vyhlášením výzvy k předkládání k dispozici přes 800 projektových žádostí," uvedlo MMR. To jsou žádosti o pomoc při vypracovávání samotných projektů. Požadavky na podporu tak převyšují možnosti fondu.

Jako první podalo projekt město Terezín, které chce ve svém středu vybudovat univerzitní městečko.

Ne všechna ministerstva ale program už vyhlásila. Ministerstvo průmyslu a obchodu to udělá až například 1. července, ministerstvo životního prostředí program zatím připravuje.

Žádosti posoudí čeští úředníci

Podporu ze strukturálních fondů EU dostávají ty země, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) nepřesahuje 75 procent průměru HDP unie. Mezi tyto země patří i Česká republika. Letos může vyčerpat maximálně 47 miliard korun, v dalších letech bude částka několikanásobná.

O podporu mohou žádat obce, města, podnikatelé i neziskové subjekty. O jejich projektech nebudou rozhodovat bruselští úředníci, ale speciální komise na českých ministerstvech, které program vyhlásily. Brusel ale má možnost kontrolovat, jak se jednotlivé projekty, na něž dal peníze, plní.