"Rozhodci jsou velmi znepokojeni neseriózní, neúplnou a pravdu zkreslující mediální kampaní, která byla v dané věci a především vůči rozhodcům rozpoutána," píše se v jejich prohlášení.

Podle rozhodců Petra Kalenského, Naděždy Rozehnalové a Alexandra Bělohlávka je žádost o zbavení mlčenlivost jedinou možností, jak se napadání mohou bránit. Rádi by vysvětlili, proč v arbitráži rozhodli v neprospěch FNM, potažmo státu.

Arbitři už o stejnou věc zkoušeli žádat i druhou stranu sporu, Fond národního majetku, který je ale mlčenlivosti nezbavil.

Soud rozhoduje i o oprávněnosti pokuty

FNM se v roce 1996 smluvně zavázal, že firmě Petrcíle založené manažery Nové Huti prodá 15 procent akcií podniku. Od smlouvy však v roce 2000 odstoupil na základě auditorského nálezu společnosti BDO CS.

Jednou z podmínek umožňujících vypovězení smlouvy byl pokles hodnoty vlastního jmění Nové huti pod základní kapitál firmy; a právě jeden z posudků auditora údajně tvrdil, že hodnota jmění poklesla.

FNM proti rozhodnutí podal žalobu a Městský soud v Praze poté řekl, že než rozhodne, nemusí FNM pokutu platit. Fond u soudu tvrdí, že rozhodčí senát byl určen jen k tomu aby rozhodoval o platnosti či neplatnosti odstoupení od smlouvy a nikoliv rovnou o sankci.