U respondentů s platem nad 25 000 korun měsíčně průzkum zaznamenal téměř tříčtvrtinový nárůst těch, kteří uvádějí cenu jako hlavní kritérium výběru potravin. Při nákupu se však Češi stále nejvíce řídí kvalitou potravin – za nejdůležitější ji považuje téměř polovina dotázaných.

Podle Českého statistického úřadu vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů v loňském roce o 4,9 procentního bodu. Reálná mzda v České republice v roce 2013 naopak poklesla. [celá zpráva]

„Proto lidé, a to i s vyššími platy, stále citlivěji reagují na cenu potravin. Zatímco položky jako nájem či energie krátkodobě neovlivní, okamžitě ušetřit mohou u spotřebního zboží, zejména potravin a nápojů. Jedním ze způsobů je, že využijí nabídek zboží v akci,“ konstatuje Karel Růžička, partner KPMG odpovědný za služby pro potravinářství a nápojářství.

Průměrná cena, kterou Češi při nákupech utratí, se za poslední dva roky příliš nezměnila. Tři ze čtyř zákazníků za potraviny měsíčně vydají maximálně do 2 500 korun za osobu.

Většina by ráda bohatší výběr

Nejčastějším kritériem, podle kterého se Češi rozhodují, jaké potraviny v obchodech nakoupí, zůstává stejně jako loni kvalita výrobků – 49 procent dotázaných letos uvedlo, že se rozhoduje právě podle ní.

„Téměř 60 procent respondentů označilo, že současnou nabídku potravin vnímá jako nedostatečnou. Nejčastěji nám chybí kvalitnější a čerstvá zelenina, ale i mléčné výrobky a ovoce,“ doplňuje Karel Růžička.

Zajímavé také je, že například biopotraviny nakupuje alespoň občas 40 procent lidí. Jako hlavní důvod uvádějí, že jsou kvalitnější než běžné potraviny. Výsledky se tedy v této oblasti oproti loňsku výrazně nezměnily. Většina Čechů také upřednostňuje české výrobky proti těm zahraničním.

Jaký původ potravin preferujete?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Akční ceny a slevy nejen sledujeme, ale i kontrolujeme

Druhým nejvýznamnějším kritériem pro nákup potravin je cena, kterou preferuje 32 procent českých zákazníků, a stále více se podle ní řídí i lidé s vyššími příjmy. Cenu tak na prvním místě uvedlo proti loňským 16 procentům celkem 26 procent respondentů s platem mezi 25 001 a 30 000 korunami měsíčně.

„U příjmové skupiny nad 30 000 korun měsíčně jsme pak zaznamenali nárůst dvojnásobný, a to z loňských 8 na letošních 16 procent,“ konstatuje Karel Růžička.

Obecně známý fakt, že kromě kvality slyší Češi také na cenu, potvrzuje i vysoký počet zákazníků, kteří slevové akce v obchodech sledují. Třetina nakupujících pečlivě sleduje, zda rozdíl v ceně uvedený na letáku odpovídá realitě v obchodech.

Kontrolujete při nákupu potravin slevu jestli je platná?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Průzkum proběhl letos v březnu na tisíci respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost. Ve vzorku bylo 70procentní zastoupení žen a 30 procent mužů.