Právu to sdělila tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Štěpánka Mikešová.

"První kompenzace DPH vyplatí ČSSZ 2. června. Z celkem 211 297 výplat bude 154 476 prostřednictvím České pošty, zbylých 56 821 penzí jde přímo na účty klientů," popsala Mikešová.

Připomněla, že jednorázový příspěvek k penzi dostanou s červnovou penzí postupně všichni důchodci automaticky, a to v termínech, kdy běžně dostávají svůj důchod. Jedná se o sudé dny od 2. do 24. v měsíci (výplata na účet nebo prostřednictvím České pošty). "V případě ústavů sociální péče (domovů důchodců) se jedná vždy o 15. den v měsíci," dodala Mikešová.

Vyplatí se 2,5 miliónu důchodů

V červnu ČSSZ vyplatí celkem 2 570 655 důchodů, z toho 1 844 069 prostřednictvím České pošty, 679 018 na účty klientů a 47 568 výplat půjde do ústavů sociální péče.

Tisíc korun dostane každý občan, který má nárok na jakýkoliv typ důchodu (starobní, invalidní, pozůstalostní) nebo jeho část alespoň za jeden den v červnu 2004. Příspěvek dostane důchodce jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více druhů důchodů.

"Příspěvek se nebude započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů," připomněla Mikešová.

Těšit se mohou i rodiny s dětmi

Vláda kompenzuje změny DPH také rodinám s dětmi. Všichni, kdo mají nárok na přídavky na děti, dostanou v červnu jednorázově 2000 korun na jedno dítě. Dětské přídavky distribuují úřady práce v průběhu celého měsíce. Úřady práce vyplatí příspěvek buď v hotovosti, nebo na účet současně s přídavkem na dítě za květen. Dávka má jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje trojnásobek životního minima.

Dávky se nezdaňují

Tyto mimořádné dávky se nebudou započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro nárok na jiné sociální dávky, a nepodléhají ani dani z příjmů. Příspěvky dostanou lidé, kteří na ně mají nárok, automaticky.

Tento měsíc dostanou lidé pečující o dítě ve věku do čtyř let, kteří pobírají rodičovský příspěvek, poprvé místo 2552 korun 3573 korun. Na rozdíl od důchodů a přídavků na dítě nebude toto zvýšení jednorázové, ale trvalé.