O něco lépe na tom s růstem platů byli lidé, kteří pracují ve státním sektoru. Mzda jim průměrně vzrostla o 1 409 korun, lidem v podnikatelském sektoru o 1 345 korun. 

Mzdy v podnikatelské sféře jsou stále asi o tisíc korun vyšší než u státních zaměstnanců. Potvrzuje se ale trend, že platy v obou oblastech se začínají přibližovat.

"Strategie v oblasti odměňování, přijatá na jedné straně podnikatelskými subjekty a na straně druhé vyplývající především z úprav platových tarifů, měla z dlouhodobého pohledu za následek postupné sbližování mzdové úrovně v obou sférách," uvádí ve své analýze Český statistický úřad (ČSÚ).

Růst mezd je příliš velký

Analytik HVB Bank Pavel Sobíšek považuje růst mezd za větší než by bylo obvyklé. A to i přesto, že se za poslední rok snížil počet zaměstnanců a vzrostla prokutivita práce.

"Pokud by takové tempo růstu mezd trvalo dlouhodoběji, česká ekonomika by rychleji ztrácela svou mzdovou konkurenceschopnost, než by získávala konkurenceschopnost jinými formami, například zlepšováním infrastruktury," řekl Sobíšek.

Nejméně berou lidé v zemědělství

Nejvíce brali lidé v oboru finančního zprostředkování - 36 tisíc. Výrazně si v meziročním porovnání polepšili zaměstnanci ve stavebnictví a také učitelé.

Nejméně stále berou lidé v oboru zpracování oděvů a kožešin - necelých deset tisíc korun. Platy nijak zvlášť nevzrostly ani v zemědělství a myslivosti, průměrně tu lidé mají jedenáct tisíc korun.

Vyšší mzdy už tradičně vyplácejí firmy v mezinárodním vlastnictví. Svým lidem dávají měsíčně 21 332 korun. Nejnižší mzdy jsou naopak ve firmách vlastněných družstvy, kde se pohybují na zhruba poloviční úrovni 10 756 korun.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2004 ve vybraných oborech (v Kč)
zemědělství 11 501
ubytování a stravování 12 231
vzdělávání 14 548
stavebnictví 16 049
průmysl 16 361
doprava a spoje 18 152
veřejná správa 18 567
finanční zprostředkování 36 053
                                                                Zdroj: ČSÚ