Laboratorní testy odhalily závady jakosti u pěti vzorků motorové nafty, dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku směsného paliva. „Nejčastější závadou u nafty byl bod vzplanutí, a to až o 22,5 °C nižší, než stanoví příslušná norma,“ informoval Rotbauer.

Dva vzorky LPG obsahovaly nadlimitní obsah síry a u jednoho vzorku směsného paliva byl zjištěn obsah metylesterů mastných kyselin pod limitem stanoveným technickým předpisem.

„Se všemi kontrolovanými subjekty se povede správní řízení a po nabytí právní moci se rozhodnutí o pokutě zveřejní na stránkách ČOI,“ dodal Rotbauer.

Ze statistik vyplývá, že na žádné nekvalitní vzorky nepřišli inspektoři v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.