„Autoři zákoníku říkají, že konkrétní výklad přinese až praxe, že to musí projít soudy během příštích deseti let. Ale moji klienti potřebují mít jasno už teď a to nový zákon nepřináší. Zřetelný výklad k tomu není,“ zlobila se jedna z pražských advokátek.

 Víkend nad paragrafem

„Nový občanský zákoník nekritizuji, ale je přece jenom zarážející, když se zákonodárce mnohdy odkazuje na to, že záleží, jak se věci budou vykládat v praxi. Jaká ale bude praxe? Jasná ustanovení teď chybějí i soudcům,“ řekla například v souvislosti s vymezováním vztahů mezi společníky v akciovkách docentka Ludmila Lochmanová, vedoucí katedry obchodního práva a mezinárodního soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

K paragrafům týkajícím se vkladů a zakladatelského procesu firmy se nezdržela ještě horšího komentáře: „To je byrokracie jako z dob Marie Terezie.“

„Často vůbec nevím, o čem je řeč, trvá mi to celý víkend, než se člověk dopátrá toho, co chtěl zákonodárce vlastně říci, a než zjistím všechny provázanosti,“ dodala Lochmanová na semináři, který pro advokáty uspořádal šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček.

Ten už v minulosti opakovaně varoval před nesmyslnou komplikovaností českého práva, a to i v novém pojetí.

Lochmanová posluchače varovala, aby nevěřili všemu, co se v novém zákoníku dočtou, neboť ten si podle ní v řadě paragrafů odporuje.

Na výklady je expertní skupina

Tomu by ale měla zabránit výkladová stanoviska, která ve speciální sekci na stránkách ministerstva spravedlnosti Justice.cz zveřejňuje expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (tzv. KANCL).

Ta by měla všechny nejasnosti advokátů objasňovat ještě před tím, než k tomu v rámci konkrétních případů budou muset přistoupit soudci.

Ke zrušení obchodního zákoníku a k převedení problematiky obchodních korporací pod nový občanský zákoník uvádí, že právě kvůli nejasnostem a roztříštěnosti práva bylo „v rámci rekodifikace rozhodnuto o zrušení obchodního zákoníku a integraci soukromého práva do zákoníku občanského“.