"Fond národního majetku na naši žádost o zbavení mlčenlivosti vůbec nereagoval, a protože kampaň proti našim osobám a proti právnosti celého řízení se stupňuje, tak jsem dnes podal k soudu žalobu o zbavení mlčenlivosti," uvedl pro Právo předseda rozhodčího soudu Alexandr Bělohlávek.

Ostatní rozhodci, Petr Kalenský a Naděžda Rozehnalová, jej budou následovat v nejbližších dnech.

Rozhodci se podle všeho cítí poškozováni veřejnými výroky na jejich kompetentnost a objektivitu a zároveň jim pravděpodobně vadí i formulace žaloby FNM na rozhodnutí rozhodčího soudu. V ní je mimo jiné napadána způsobilost docentky Rozehnalové.

Přestože FNM veřejně ústy své tiskové mluvčí Petry Krainové prohlásil, že "nebude klást překážky tomu, aby profesor Bělohlávek mohl svá osobnostní práva hájit, pokud se cítí být poškozován", tak nejenže rozhodce mlčenlivosti nezbavil, ale ani jim ve lhůtě nedoručil vyjádření

FNM odbornost nezpochybňuje

"Fond profesně a odborně nezpochybňuje jejich kvality. My rozhodně netvrdíme, že kdokoliv z nich není dostatečný odborník," uvedla v neděli Krainová. "Co se týče docentky Rozehnalové, tak tento bod obžaloby pouze spočívá v tom, že pokud bychom věděli, že v rozhodčím řízení půjde i o náhradu škody, tak bychom nominovali jiného odborníka," dodala.

Podle ní profesoru Bělohlávkovi odpovězeno bude. Pro společnost Petrcíle není podle jejího mluvčího Jaromíra Piskoře zbavení rozhodců mlčenlivosti problém.

Rozhodnutí rozhodčího soudu nyní projednává pražský městský soud.