Čtvrtý most, který vede přes řeku Odru, je dokonce postaven z úplně jiné oceli, než stálo v prvotní smlouvě, ale faktury prý zněly na původní dohodnutou ocel.

Stavitelé si podle Ředitelství silnic a dálnic navíc nechali proplatit valorizaci i za tu ocel, která přitom v mostních konstrukcích chybí. Současné vedení ŘSD tvrdí, že všechny čtyři mosty rezavějí rychleji, než by měly.

Vedení státního podniku se kvůli těmto stavbám, dokončeným postupně v průběhu roku 2008, obrátilo v letech 2011 a 2012 hned s několika podněty na ostravskou pobočku protikorupční policie s podezřením na podvod, ale většinu z nich už vyšetřovatel po téměř půldruhého roku trvajícím prověřování odložil s tím, že žádný trestný čin nezjistil.

Na mosty se použilo méně oceli, než bylo ve smlouvě. V jednom případě firma dokonce použila ocel jinou.

Na mosty se použilo méně oceli, než bylo ve smlouvě. V jednom případě firma dokonce použila ocel jinou.

Vše následně loni v létě a posléze na podzim posvětil dozorový ostravský státní zástupce Radim Sobek, který zamítl stížnosti ŘSD.

„Prověřovalo se to a nebyly tam zjištěny skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu,“ uvedl žalobce na dotaz Práva.

Žalobce: Měli tomu sami zamezit

Zároveň odkázal na svá usnesení, v nichž například konstatuje, že „ŘSD již v době realizace stavby, či po jejím předání, mělo k dispozici písemnosti, ze kterých mohlo zjistit, jakým způsobem je prováděna (vypočítávána) valorizace a jaká ocel je použita na mostní objekt“.

Pokud si prý tedy ŘSD myslí, že byla páchána nějaká trestná činnost, mělo podle něj dostatek podkladů pro to, aby jejímu dalšímu páchání zamezilo.

Most přes Polaneckou ulici v ostravském Svinově.

Most přes Polaneckou ulici v ostravském Svinově.

FOTO: Jiří Tomaškovič , Právo

Na upozornění oznamovatelů, že stavitelé použili na jeden z mostů zcela jinou ocel, než byla určena ve smlouvě o dílo, reagoval žalobce vysvětlením, že je to sice pravda, ale ŘSD prý s použitím tohoto materiálu před samotnou výstavbou souhlasilo a hotový objekt pak převzalo.

„Nelze proto ani tvrdit, že ŘSD byla způsobena škoda (podvodným jednáním),“ uzavřel žalobce.

Smlouvy na vyhotovení stavby uzavřel v letech 2003 a 2004 tehdejší generální ředitel ŘSD Petr Laušman.

Petr Laušman

Petr Laušman

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Správcem stavby, tedy tím, kdo za stát dohlížel na její řádný průběh, byl vedoucí technické dozorčí správy Tomáš Mráček. ŘSD dílo od firem převzalo v průběhu roku 2008 za vedení ředitele Alfreda Brunclíka.

Roli zástupců ŘSD nezkoumali

Na policii se obrátil v červnu 2012 až jeden z nástupců Brunclíka v čele ŘSD David Čermák. Za oznámením si stojí i současné vedení této instituce, kterou je od letošního února pověřen řídit Jiří Mayer.

Oznamovatelé a jejich právníci, ale i někdejší šéfka kontroly kvality na ŘSD Miloslava Pošvářová či první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová si ale nadále myslí, že nejen zhotovitelé stavby, ale i někdejší zástupci samotného ŘSD mohli porušit jak zákon o zadávání veřejných zakázek, tak i některé paragrafy trestního zákoníku.

Podle textu usnesení o odložení věci však policie a státní zástupce samotnou roli zástupců ŘSD nijak nezkoumali.

Most přes řeku Opavu blízko soutoku s Odrou v Ostravě-Hošťálkovicích.

Most přes řeku Opavu blízko soutoku s Odrou v Ostravě-Hošťálkovicích.

FOTO: Jiří Tomaškovič , Právo

„Myslím si, že to není v pořádku. Přece není normální, když máte někde míň tun oceli, než se vysoutěžilo, ale platí se za to množství, co se vysoutěžilo,“ řekla Právu Pošvářová s tím, že to není v souladu s obchodními podmínkami.

Přestože je tedy případ u tří ze čtyř mostů nyní pravomocně skončen, nemusí to být definitivní stav.

Vedení ŘSD se totiž obrátilo na nejvyššího žalobce Pavla Zemana s žádostí o kontrolu skončené věci a ten pak věc předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které nyní provádí nad kauzou dohled.

Eurovia: Je to účelová manipulace

„Ještě to není hotové. Pokud bychom se závěry policie a dozorového státního zástupce nesouhlasili, můžeme vydat pokyn, ať pokračuje šetření i ať je zahájeno trestní stíhání, ale nemohu nyní předjímat,“ řekl na dotaz Práva náměstek olomouckých vrchních žalobců Pavel Komár s tím, že jde o obsáhlou a složitou věc.

Zástupci Eurovie tvrdí, že díky předem stanovené pevné ceně za celý daný úsek D47 ŘSD ušetřilo.

Most přes řeku Ostravici u kopce Landek ve Slezské Ostravě.

Most přes řeku Ostravici u kopce Landek ve Slezské Ostravě.

FOTO: Jiří Tomaškovič , Právo

„Účelové kalkulace dílčích cen za stavební projekty jsou bezpředmětné, neboť stavba byla dodávána jako celek v souladu se smluvním ujednáním na fixní (pevnou) částku. Ta ve výsledku byla nižší než původní nabídka,“ reagovala pro Právo na kritiku nynějších zástupců státu mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Podle ní nebyly fakturovány například více- i méněpráce či dodatečné náklady. Rovněž odmítla i vyčíslené škody za nedodanou ocel. „Částky, které uvádí ŘSD, jsou extrémně nadsazené,“ uvedla Štočková.