„Zjištěné skutečnosti však odhalily pouze chuť neznámé osoby (Honza Pospíšil i další používaná jména byla smyšlená, účty byly založeny na základě padělaných dokladů) pomoci finančně jenom sobě,“ uvádí se ve zprávě s tím, že v poměrně krátké době se na účtech sešlo přibližně 2,6 miliónu korun.

Podle zprávy byly ze strany FAÚ učiněny patřičné kroky k ukončení činnosti „lidumila“ Honzy Pospíšila včetně zajištění prostředků a podání trestního oznámení.

Vzrostl počet oznámení

Útvar loni podal 547 trestních oznámení, o rok dříve jich bylo 429. Jednou z největších kauz loni bylo pro FAÚ prošetřování transakcí Metropolitního spořitelního družstva (MSD), které poslal do konkurzu loni 23. prosince Městský soud v Praze. Česká národní banka odňala družstvu povolení působit jako družstevní záložna asi o týden dřív. [celá zpráva]

Počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích loni stoupl o 530 na 2721. Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. „V rámci analytického oddělení FAÚ byla z těchto důvodů zřízena specializovaná skupina pro šetření daňové trestné činnosti,“ uvádí zpráva.

Peníze končily v Asii

Pokud jde o MSD, bylo podle zprávy útvaru zveřejněné ministerstvem financí v rámci šetření zjištěno, že spořitelní družstvo v krátkém časovém úseku poskytlo úvěry v řádu desítek až stovek miliónů korun více obchodním společnostem, které je bezprostředně po načerpání převáděly na další společnosti, přičemž podstatná část těchto finančních prostředků byla následně převáděna do jihovýchodní Asie.

S ohledem na celkový objem těchto transakcí a i angažování ČNB v případu přistoupil FAÚ k opatřením, která zamezila vyvedení finančních prostředků do zahraničí. Následně útvar podal trestní oznámení, přičemž loni v květnu a červnu zablokovalo Vrchní státní zastupitelství na účtech Metropolitního spořitelního družstva přes dvě miliardy korun.

Stěžejní část agendy FAÚ na úseku mezinárodních sankcí tvořila loni pak omezující opatření zejména proti Íránu, KLDR, Sýrii, ale také, byť v omezenější míře, proti ostatním teritoriím, nejčastěji proti Bělorusku.