Ústředí organizace uvedlo, že tak rozhodlo na žádost členských zemí v souvislosti s intervencí Ruska na Ukrajině a tlakem Západu na Moskvu, informovala agentura Reuters.

OECD pozvala Rusko k jednání o přijetí v roce 2007 společně s Chile, Izraelem, Estonskem a Slovinskem. Všechny tyto země kromě Ruska do organizace vstoupily už v roce 2010 a rozšířily počet členů na současných 34.

Spolupráce s Ukrajinou má zemi pomoci "vyrovnat se s úkoly veřejné politiky, jimž čelí". Pařížské ústředí organizace další podrobnosti neposkytlo. Jeho krok je součástí tlaku západních mocností na Moskvu před nedělním referendem na Krymu, v němž budou místní občané hlasovat o odtržení od Ukrajiny a připojení k Ruské federaci.

Na přijetí se čeká

Přijímání do OECD bývá komplexní a zdlouhavé. Organizace hodnotí schopnost kandidáta dosahovat jejích standardů v řadě oblastí. Přijetí se pak považuje za uznání země za rovnocenného partnera ostatních členů klubu nejvyspělejších států.

OECD je mezivládní organizace, která v současnosti sdružuje 34 hospodářsky nejsilnějších států světa s pluralitním demokratickým zřízením a tržní ekonomikou. K hlavním cílům OECD patří dosahování maximálního tempa hospodářského růstu v členských zemích, růstu zaměstnanosti a vzestupu životní úrovně při zachování finanční stability a rozšiřování obchodu.

Česká republika je členem OECD od roku 1995.