Podnikat většinou přestaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Podle kritiků vlády je příčinou nárůstu odhlašovaných živností zavedení minimální daně a zvýšené odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Obojí platí od začátku roku. "Nicméně bližší analýza ukazuje, že v podstatě šlo o tzv. spící a tedy fakticky neprovozované živnosti," uvedl Radek Němeček z ministerstva financí.

Podle ministerstva financí se minimální základ daně počítá z celkových ročních příjmů. Nedotkne se tak těch, pro které je živnost vedlejším příjmem. "Pro účely uplatnění minimálního základu daně se sčítají dílčí základy daně ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a podobně," uvedl Němeček.

Teprve pokud bude jejich součet nižší než 101 000 korun, uplatní se minimální základ daně. Netýká se to však starobních a invalidních důchodců, studentů do 26 let a živnostníků v prvních dvou letech podnikání. Poprvé se minimální daň bude uplatňovat za letošní rok.

Podnikat začalo 22 tisíc lidí

Němeček podotkl, že za první čtyři měsíce se na úřadech nově přihlásilo přes dvacet tisíc podnikatelů. Ve srovnání s loňskem to je ale téměř o 11  tisíc méně. Například za celý loňský rok začalo podnikat přes 75 tisíc lidí. Tohoto čísla už letošní rok určitě nedosáhne.

Počet nových a ukončených registrací k dani z příjmu fyzických osob
rok ukončené registrace přihlášené registrace
2002 24 047 78 899
2003 22 616 75 390
2004 (stav k 19.5.) 11 151 22 003
                                                                   Zdroj: MF