Stejné množství lidí se nedokázalo rozhodnout a svou životní úroveň označili za "ani dobrou, ani špatnou". Šestnáct procent se svou životní úrovní není spokojeno a označilo ji za špatnou.

"Vnímání úrovně vlastní domácnosti se zvyšuje s rostoucím příjmem a se zvyšujícím se stupněm dosaženého vzdělání," uvedl ve zprávě Jan Červenka z CVVM

Nejvíce lidí se cítí na průměr

Spokojenost Čechů s vlastní životní úrovni se příliš nemění. Už od roku 2003 se jich největší počet sám sebe přiřazuje do průměrných hodnot.

Větší výkyvy CVVM zaznamenalo jen v říjnu 2003 a únoru 2004, kdy počet nespokojených narostl. Hned další měsíc se ale hodnoty vrátily do "obvyklých" čísel.

Jak Češi hodnotí životní úroveň své domácnosti (v %)
Velmi dobrá 4
Spíše dobrá 36
Ani dobrá, ani špatná 43
Spíše špatná 14
Velmi špatná 2
Nevím 1
                                                              Zdroj: CVVM