Dovoz nových osobních automobilů podléhá z hlediska DPH specifickým pravidlům. Podle nového zákona o DPH je za nové motorové vozidlo považováno i to, které bylo dodáno "do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km".

Ceny aut v Evropě se vyrovnávají

Na cenu auta má však vliv více faktorů než jen DPH. V Evropě například začala loni na podzim platit nová úprava v oblasti tzv. blokové výjimky. Cílem je více sladit ceny automobilů v evropských zemích.

Předpoklad, že harmonizace bude zároveň znamenat snižování cen, se zatím zcela nenaplnil, a to zejména v důsledku velké poptávky po automobilech.

Ani snížení základní sazby DPH v ČR, které nastalo k 1. 5. 2004, nemusí nutně znamenat pokles cen - výrobci automobilů nakupují služby a materiál od dodavatelů, jimž některé náklady naopak v důsledku přeřazení vybraných služeb a zboží do základní sazby DPH vzrostly.

Srovnávací tabulky cen vozů v Evropě jsou k dispozici i na internetových stránkách.

Petra Šafková, PriceWaterhouseCoopers