„Nebyl důvod mladíkovi nevyhovět. Kolegyně, která věc posuzovala, dospěla k závěru, že dotyčný má dobrou představu o tom, co by chtěl provozovat a jaké povinnosti mu z toho vyplývají,“ uvedl Jurman.

Možnost předčasného zplnoletění přinesl nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna. Podle právníka Františka Korbela, který je spoluautorem nového občanského zákoníku, bude podobných případů rychle přibývat.

Odhaduje, že na soudy by mohly dorazit i tisíce žádostí ročně. Především v informačních technologiích a souvisejících oborech často provozují výdělečnou činnost už studenti středních škol.

V minulosti se možnosti zplnoletění využívalo prakticky jen pro účely sňatku. Podle nového kodexu se mohou lidé ve věku před prahem zletilosti nechat zplnoletit vedle podnikání také například v případě domácího násilí.