Konkrétně se podle mluvčího jednalo o pesticidy dimethoát a fipronil. Dimethoátu bylo zjištěno 0,26 mg/kg, zatímco povolený limit je 0,05 mg/kg. Fipronilu laboratoř prokázala 0,04 mg/kg, nicméně maximální přípustná koncentrace činí 0,005 mg/kg.

„SZPI zboží zajistila v rámci kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU v prostoru letiště Praha-Ruzyně,“ sdělil Kopřiva s tím, že informace byla vložena do evropského systému rychlého varování (RASFF).

Z průvodní dokumentace podle Kopřivy vyplynulo, že závadnou šarži čaje dovezla pražská společnost Mr. Dao. Zahraničním partnerem dovozce je hongkongská společnost Royalink Investment Limited.