„Nejčastějšími důvody bylo nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu kvůli zdržování se na jiné adrese, práce související s údržbou bytu nebo zahrady,“ informovala mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Podle mluvčí se kontroloři nezřídka setkávají s agresivním chováním lidí, mnozí se nejrůzněji vymlouvají, aby se vyhnuli postihu.

Ze statistik vyplývá, že nejvíce kontrol, a to 19 723, bylo loni provedeno v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně – 4497 – v Libereckém kraji. Pokud jde o počet postihů, nejvíce jich kontroly zjistily opět v Moravskoslezském kraji (303). Nejméně hříšníků bylo v Praze, a to 43.

Pro srovnání, v roce 2012 se provedlo 151 410 kontrol. Krácení nebo odnětí nemocenského se v této souvislosti týkalo 2977 osob.

Nemocenské, které je dávkou nemocenského pojištění, nahrazuje lidem příjem v okamžiku, kdy kvůli nemoci nemohou vykonávat práci, a to za předpokladu, že dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní. Dojde-li k porušení povinnosti, je možné nemocenské krátit, anebo dokonce odejmout.