Za rostoucí schodek mohl hlavně klesající obchod s chemikáliemi, polotovary, potravinami a živými zvířaty. Naopak se stále zlepšovala bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky. Údaje ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ)

"Dubnový schodek v zahraničním obchodě znamená citelný obrat příznivého trendu z prvního čtvrtletí," sdělil Novinkám analytik HVB Bank Pavel Sobíšek.

Podle Heleny Horské z České spořitelny se dlouhodobě výkonnost českého exportu zvyšuje a dubnový výsledek je jen přechodný stav, který souvisí s přípravou země na vstup do EU. "Proto můžeme po odeznění jednorázových dopadů vstupu do EU počítat s opětovným zlepšováním obchodní bilance," uvedla Horská.

Vyšší obrat nemusí znamenat zlepšení ekonomiky

Výrazně v dubnu narostl obrat zahraničního obchodu. Vývoz i dovoz zvrostl o více než dvacet procent (vývoz 24,7 procent a dovoz 25,7 procent).

Sobíšek ale varuje, že nárůst obchodu nemusí být jen zlepšením makroekonomických faktorů, ale může být způsoben tím, že se české podniky v dubnu snažily zásobit zbožím před vstupem do EU. "Na zjištění, který faktor převládal, si bohužel budeme muset počkat. Ne měsíc, ale možná mnohem déle," uvedl Sobíšek.

Schodek se zvýšil v obchodě s Asií

Za vyšší rozdíl dovozu a vývozu může hlavně klesající vývoz do asijských a rozvojových zemí. "Zhoršení bilance proti stejnému měsíci roku 2003 jde na vrub obchodu s Čínou a Japonskem," tvrdí Sobíšek

Z teritoriálního hlediska vzrostlo aktivum nejvíce v obchodě se státy EU, celkem o 34,5 miliard korun. Nejvíce s Německem, Rakouskem a Belgií.

Podle Jana Vejmělka z Komerční banky by se celkový loňský schodek zahraničního obchodu,  který je nyní 69,4 miliard korun, mohl snížit. "Nicméně je nutné vzít v úvahu záměry leteckých společností pořídit si větší počet letadel, což dovozy výrazně zatíží," uvedl pro Novinky Vejmělek. Odahaduje, že celkový schodek zůstane na čísle 70 miliard.