Dosavadní ředitel Milan Cícer požádal z rodinných důvodů o přeřazení na českobudějovické územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jak Zeman doplnil, cílem nového ředitele je další zefektivnění práce útvaru a zejména jeho spolupráce s dalšími státními orgány.

„Věřím, že pan Kazda svůj úkol zvládne. Je to zkušený vyšetřovatel, který pracoval u policie 17 let, a je to člověk, který se vyzná v boji proti finanční kriminalitě. Věřím, že se pod jeho vedením také podaří více prohloubit spolupráci uvnitř resortu s celní a finanční správou a s policií," sdělil ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Babiš zároveň odmítl nařčení z toho, že by FAÚ mohl jakýmkoli způsobem svévolně nahlížet do bankovních účtů, jelikož útvar ministerstva nemá takovou kompetenci.

Činnost FAÚ spočívá především v příjmu, analýze a následném šetření podezřelých bankovních operací, které nahlásí povinné subjekty dané zákonem. To jsou například banky, finanční a pojišťovací instituce, úvěrové společnosti nebo směnárny.