Vzhledem k celkové situaci na trhu a v souvislosti se slabým hospodářským výsledkem provedla Skanska v loňském roce odpisy vybraných položek aktiv.

„Naší strategií je udržení ekonomicky zdravé a stabilní firmy. Po dohodě s mateřskou společností jsme se rozhodli v rámci restrukturalizačních opatření provést významné odpisy některých aktiv,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Skanska Dan Ťok.

Manažery propustili

Hospodářský výsledek ovlivnila také situace v jedné z divizí, kde došlo k účetnímu zkreslování výsledků.

„Po odhalení této skutečnosti byli zodpovědní zaměstnanci propuštěni a došlo k nastavení systémových opatření, která by měla takovéto jednání v budoucnu eliminovat,“ sdělila mluvčí Skansky Lucie Laňková.

„Transparentnost je pro nás prvořadá, a i z toho důvodu považujeme za nutnost prezentovat naše výsledky v kontextu těchto událostí,“ uvedl Ťok.

Chtějí snižovat náklady

V roce 2014 hodlá Skanska i nadále pokračovat ve snižování přímých nákladů na stavbách, a to například zvyšováním produktivity nebo efektivním využíváním vlastních kapacit. Důraz chce klást na řízení rizik a rozšiřování regionální působnosti v rámci České republiky a Slovenska.

Skanska loni vykázala v meziročním srovnání pokles tržeb ze stavební činnosti, konkrétně o 23 procent na 12,4 miliardy korun. V porovnání s rokem 2012 snížila o tři stovky i počet zaměstnanců, a to ze 4667 na loňských 4323.

Společnost Skanska Reality prodala loni v Česku 315 bytů, což je oproti roku 2012 nárůst o 38 procent. V souvislosti se zahájením prodeje nových projektů či dalších etap stávajících projektů přibylo na pražském trhu zhruba 431 nových bytů ve čtyřech různých lokalitách Prahy. Skanska Reality také ohlásila dvě nové akvizice. V únoru podepsala kupní smlouvu na projekt v Praze 3 s přibližně 100 novými byty. V červnu byla zveřejněna koupě projektu „U Hranic“ se zhruba 140 novými byty v Praze 10-Strašnicích.