Jak Rotbauer připomněl, kontroly ČOI v loňském roce probíhaly také ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí nebo s živnostenskými úřady. „Přínos znamená i posílení kontrolních pravomocí obcí v této oblasti,“ doplnil Rotbauer.

Mezi nejčastější prohřešky, s nimiž se kontroly setkaly, patřilo používání neověřených měřidel, nedodržení zásad poctivosti prodeje, neseznámení s informací o ceně nebo porušení zákona o odpadech a živnostenském podnikání.

Za zjištěné nedostatky a porušení předpisů uložili inspektoři 106 pokut v celkové hodnotě 686 tisíc korun.

„V následujícím období budou s ohledem na legislativní změny a posílení kontrolních pravomocí obcí kontroly ČOI ve výkupnách druhotných surovin probíhat cíleně,“ doplnil Rotbauer.

Podle něj by měl ke zvýšení informovanosti provozovatelů sběren a odborné veřejnosti přispět nově vydaný Obrazový katalog nelegálního výkupu druhotných surovin a další metodické materiály, které obcím umožní účinnější kontrolu odpadového hospodářství.

Výsledky kontrol výkupu druhotných surovin – rok 2013
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v procentech
Středočeský a Hl. m. Praha
65
21
32,3
Jihočeský a Vysočina
47
21
44,7
Plzeňský a Karlovarský
60
18
30,0
Ústecký a Liberecký
6126
42,6
Královéhradecký a Pardubický
34
9
26,5
Jihomoravský a Zlínský
24
11
45,8
Moravskoslezský a Olomoucký
32
15
46,9
celkem
323
121
37,5
Zdroj: ČOI