Všechny tři televize považují digitalizaci za nejrozsáhlejší systémovou změnu v televizních dějinách. Šéfové Jiří Janeček (ČT), Petr Dvořák (Nova) a Martin Dvořák (Prima) proto prohlásili, že budou postupovat shodně, ustanovili k tomu pracovní skupinu a v pondělí vydali memorandum.

"Je společným zájmem provozovatelů celoplošného TV vysílání v České republice, aby proces proběhl rychle, efektivně a s nejnižšími možnými náklady pro diváky a vysílatele. Usilujeme o to, aby právní rámec digitálního vysílání vytvářela stabilní, jednoznačně formulovaná a transparentní pravidla," píše se v memorandu podepsaném všemi třemi řediteli.

Pravidla mají respektovat už dříve vydaná rozhodnutí a zaručit ochranu práv a oprávněných zájmů provozovatelů celoplošného vysílání.

V prohlášení se dále píše, že se televize shodly na vzájemné koordinaci postupu v oblasti technické normalizace a standardizace a při zaujímání stanovisek a zpracovávání připomínek v legislativní oblasti.