„Studie jasně ukazuje, že internet je příležitost pro všechny a že českému hospodářství přináší mnoho pozitivních efektů. Věříme, že zjištěná fakta probudí v zástupcích státu větší chuť zaměřit se na další rozvoj této klíčové a perspektivní oblasti ekonomiky,“ uvedl předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

V České republice vzrostl poměr obratu podniků v sektoru elektronického podnikání na celkovém obratu firem z šesti procent v roce 2004 na 24 procent přede dvěma lety, zatímco v EU za stejné období vzrostl z devíti na 15 procent.

Odborníci na informační technologie (IT) tvořili v roce 2011 podíl přibližně 2,5 procenta na celkové zaměstnanosti, přičemž největší část představovali technici provozu a uživatelské podpory (57,1 procenta) následováni analytiky a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (34,2 procenta).

Multiplikačním efektem v dalších odvětvích vytvořila internetová ekonomika 316 500 pracovních míst a na celkové zaměstnanosti v ČR se podílí 6,3 procenta. Internet v práci používá 34 procent zaměstnanců.