Vymáhání daňových pohledávek ale ztěžuje klesající počet pracovníků finančních správ a účelově založené společnosti, uvedl v pondělí úřad ve své tiskové zprávě. Účelově založené firmy jsou podle NKÚ největšími dlužníky a vymáhání nedoplatků nelze u nich ani zahájit.

"Jde o trvalý stav, na němž nezměnila nic ani řada opatření, která si kladla za cíl předcházet daňovým únikům a zefektivnit vymáhání dlužných daní," napsali kontroloři. Současně připomněli, že ačkoli přibývá daňových nedoplatků, počet pracovníků vymáhacích oddělení se snižuje.

Finanční správa nestíhá

Na kontrolovaných územních pracovištích finanční správy podle NKÚ připadá na jednoho pracovníka zhruba 600 dlužníků, v Praze 1 a 4 je počet dlužníků na jednoho pracovníka dokonce téměř trojnásobný.

Také finanční pracoviště podle NKÚ uvádí, že jejich nedostatečné personální obsazení vzhledem k počtu dlužníků, objemu daňových nedoplatků a nárůstu administrativních úkonů je jedním z faktorů negativně ovlivňujících vymáhání.

K vnějším faktorům ovlivňujícím vymáhání patří i časté změny právních předpisů, které vyžadují zásadní zásahy do Automatizovaného daňového informačního systému, doplnili kontroloři.