Za rozvoj bytové výstavby může podle ČSÚ hlavně snadná dostupnost hypotečních úvěrů a příznivý stav na trhu se stavebním spořením.

Byty se stavěly nejvíce v Praze, Kolíně, Karlových Varech a Liberci. 

Celkový počet nově uzavřených stavebních zakázek byl o 10 procent vyšší než na jaře roku 2003. Investoři do stavby nových budov dali 48,6 miliard korun. 

O polovinu narostl i podíl vodohospodářských staveb. To však hlavně proto, že se rekonstruují objekty poškozené při povodni v roce 2002.

Největší zakázky mají největší firmy

Z nově uzavřených zakázek byly veřejné zakázky ve výši 29,0 mld. Kč a soukromé 19,6 mld. Kč. Na zásobě stavebních zakázek se podílí veřejný sektor 73,6% a soukromý sektor 26,4%. Podíl je ale částečně dán tím, že statisticky se zkoumají spíš větší firmy, které veřejné zakázky získávají častěji.

Obecně platí, že velké zakázky realizují velké firmy, které jsou schopny zajistit všechny potřebné práce na stavby samy. Největší firmy jako Skanska a Metrostav tak spolkly největší díl investovaných peněz.