Jednotlivé kontrolované potraviny splňují nejen obecné předpisy a nařízení, ale zároveň dodržují nadstandardní požadavky na kvalitu, k nimž se výrobci zavázali, tvrdí Kopřiva.

„Při rozborech SZPI zjistila odpovídající parametry jak ve vztahu k požadavkům právních předpisů, tak ke specifickým požadavkům značky Klasa,“ zdůraznil mluvčí.

Mezi nejčastěji kontrolované potraviny z celkem 19 prověřovaných kategorií patřily pekařské výrobky, nápoje, zpracovaná zelenina a mlýnské obilné výrobky.

Značku Klasa uděluje ministerstvo zemědělství tuzemským výrobcům od roku 2003. V současnosti lze tuto značku nalézt na obalech více než 1200 produktů od 226 výrobců.