Mezinárodní organizace práce očekává, že do roku 2018 se počet lidí, kteří přijdou o práci nebo nebudou schopni práci najít, zvýší o dalších 13 miliónů. Ročně by mělo vzniknout kolem 40 miliónů nových pracovních míst, na pracovní trh však každoročně vstoupí nově až 42,6 miliónu lidí.

Nejvíce postižení nezaměstnaností jsou mladí lidé ve věku 15 až 24 let. Těch bylo loni bez práce 74,5 miliónu, o milión více než předloni, a míra nezaměstnanosti v této kategorii činila 13,1 procenta, informovala agentura ANSA.

Největší podíl na růstu počtu nových nezaměstnaných měla východní a jižní Asie. Oba regiony měly na celkovém počtu nových nezaměstnaných podíl více než 45 procent. Následovaly subsaharská Afrika a Evropa. Naopak nejméně nových nezaměstnaných bylo v Latinské Americe, a to necelých 50 000.

Za dobu krize míra nezaměstnanosti dosáhla své nejvyšší úrovně v roce 2009, kdy činila 6,21 procenta. Předloni se snížila na 5,93 procenta.