Na základě jejího výsledku bylo firmě Aspana holding prodáno z majetku UB asi dvacet nemovitostí za 183 milióny korun.

"Jsme přesvědčeni, že veřejná obchodní soutěž neproběhla podle vyhlášených pravidel, a uzavřené kupní smlouvy jsou proto neplatné," řekl Právu Martin Mičke, právní zástupce společnosti G.E.N., s tím, že pokud je vyhlášena obchodní soutěž, musí se jejími pravidly řídit nejenom soutěžící, ale také vyhlašovatel. "To se však v tomto případě nestalo," dodal.

Povinností správce konkursní podstaty by mělo být dosažení co nejvyššího výnosu z prodeje majetku úpadce. "K tomu ovšem nedošlo. Společnost G.E.N. nabídla nejvyšší kupní cenu, splnila veškeré podmínky soutěže, avšak soutěž navyhrála," uvedl.

Společnost G.E.N. patří do skupiny Cimex, která je mimo jiné vlastníkem největší hotelové sítě v ČR - Orea Hotels. 

Tvrzení o nejvyšší ceně UB odmítá

Podle mluvčího Union banky Oldřicha Babického však společnost G.E.N. v soutěži ani v následujících dvou kolech vyjednávání nenabídla nejvyšší cenu. 

"Union banka byla informována, že společnost G.E.N. doručila k notářce v minulých dnech zapečetěnou obálku. Union banka neví, co obsahuje, a tuto obálku nepřevezme," uvedl Babický. Podle něj soutěž skončila tím, že správkyně po projednání s věřitelským výborem odmítla všechny nabídky kvůli nízkým cenám.

Všichni kupci nabízeli příliš málo

"To bylo 9. února 2004 a účastníci soutěže, včetně společnosti G.E.N., o tom byli informováni. Vzhledem k trvajícímu zájmu o nemovitosti vcelku následně Huserová nabídla účastníkům soutěže, kteří prokázali solventnost, další exkluzívní vyjednávání o ceně. Ani tato jednání nevedla k nabídce, kterou by věřitelský výbor akceptoval.

Zájem investorů však trval dál, a proto byli vybídnuti ještě jednou k podání nabídek. Nejvyšší cena, což bylo jediné kritérium pro získání souboru 24 nemovitostí, byla 183 miliónů korun. Věřitelé tuto cenu akceptovali a vyslovili souhlas s prodejem všech nemovitostí," uvedl Babický.