V praxi to bude znamenat, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) může provádět domovní prohlídky u vedoucích představitelů soutěžících firem. A to v případě, že existuje důvodné podezření, že se tam nacházejí dokumenty, které by mohly mít význam pro prokázání vážného porušení pravidel hospodářské soutěže.

Mnozí politici před přijetím zákona upozorňovali na to, že takové opatření je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. 

Cizinci si půdu mohou koupit až po třech letech

Klaus ve čtvrtek podepsal i novelu devizového zákona, které mimo dovoluje občanům zemí EU koupit si v ČR zemědělskou nebo lesní půdu až po třech letech pobytu v zemi. 

Novela vychází z přechodných období, které Česko vyjednalo s Evropskou unií; podle nich cizinci bez trvalého či přechodného pobytu v ČR nemají mít právo koupit si v Česku objekt k bydlení až po dobu pěti let.

V případě zemědělské půdy a lesů je toto období sedmileté, občané EU mají ale právě onu tříletou výjimku.