Tři pětiny české veřejnosti (61 procent) stále hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi negativně, 17 procent dotázaných ji označilo za velmi špatnou a 44 procent za špatnou. Vyplývá to z posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Negativní naladění současně podle psychologů snižuje ochotu lidí samostatně podnikat, a naopak zvyšuje náklonnost k radikálním názorům a populistickým slibům. Nová vláda by proto měla rychle předložit občanům jasnou vizi a pozitivní směr, kterým by se měla země ubírat, potvrzují politologové. Lidé podle nich čekají na pozitivní zprávy, uvítali by politickou stabilitu a také lépe předvídatelný ekonomický a sociální vývoj.

Optimismus v očekávání dalšího vývoje skutečně závisí na subjektivním hodnocení vlastní situace, ale i věku odpovídajících, potvrzuje průzkum CVVM. Kritičtěji vidí ekonomickou situaci zejména starší lidé, optimističtí jsou pak zejména vysokoškoláci, podnikatelé a lidé s dobrou životní úrovní. I proto je zapotřebí zlepšit životní situaci nejpočetnější střední třídy.

Zároveň lze očekávat, že v roce 2014 nezažijeme tolik náhlých vážných krizíekonom Nouriel Roubini

Podle ekonomických analytiků by to v tomto roce mohl umožnit hospodářský vývoj ve světě. Česká otevřená a proexportně zaměřená ekonomika je totiž silně závislá na hospodářské situaci uvnitř EU, především pak na vývoji v sousedním Německu, ale i v dalších velkých zemích světa.

Příznivé vnější okolnosti

Svět na prahu nového roku zatím přináší nadějné zprávy. Americké akciové trhy zakončily obchodování v loňském roce na nových rekordech. Za celý rok širší index Wall Street zpevnil o skoro 30 procent, což je nejvíce za posledních 16 let. Investory během roku povzbuzovala podpůrná opatření americké centrální banky a očekávání rychlejšího hospodářského růstu.

Německo loni zaznamenalo nejvyšší zaměstnanost od vypuknutí finanční krize. Ekonomický výkon mírně sílí jak v rozvinutých ekonomikách, tak na rozvíjejících se trzích. Průměrný hospodářský růst vyspělých zemí se v letošním roce očekává na úrovni 1,9 procenta. „Zároveň lze očekávat, že v roce 2014 nezažijeme tolik náhlých vážných krizí,“ tvrdí proslulý ekonom Nouriel Roubini.

I když zaznívají i skeptické hlasy, upozorňující, že zvláště Evropa stále zápasí s vysokou nezaměstnaností a zadlužením, všeobecně se očekává návrat k hospodářskému růstu, a to i v České republice. Například rozpočet na letošní rok počítá s hospodářským růstem ve výši 1,3 procenta.

Podle Českého statistického úřadu se k lepšímu mění i očekávání podnikatelů. Firmy, snad s výjimkou stavebního sektoru, dostávají více nových zakázek. Většina firem sice nehodlá propouštět, ale zatím ani nechce nabírat nové zaměstnance.

Co nám chybí

Sebelepší předsevzetí a příznivé vnější okolnosti samy o sobě ale nestačí. Jak občané, tak i podnikatelé od nové vlády očekávají především řešení chronických problémů. Podle ekonomických analytiků by zemi prospěla především konkrétní a jasná koncepce nejen podpory tuzemské ekonomiky, ale také jasná a čitelná průmyslová, energetická či dopravní politika.

A také jasný projekt, jak dál rozvíjet školství a zdravotnictví. Praxe by uvítala posílení hlavně technických oborů a školství učňovského. Efektivní vzdělávací systém a následně dobře připravená pracovní síla, jejíž kvalifikace odpovídá potřebám ekonomiky a umožnuje její rozvoj, je totiž klíčová.

Země také není stále schopná efektivně využívat prostředky evropských fondů. Důležitá je i stabilita v daních. Aby podnikatelé měli jistotu, že se nebudou ať jedním, či druhým směrem měnit, a že nebude nutné neustále jim přizpůsobovat firemní rozhodování i daňové programy.