Vypovídají o tom doklady z rozhodčího řízení, které se podařilo získat deníku Právo. Vyplývá z nich, že vypovězení smlouvy s Petrcíle o privatizaci Nové Huti bylo mimo jiné na nátlak mezinárodního konsorcia bank - IFC, které poskytlo na záchranu Nové huti půjčku.

FNM se pak ve snaze zbavit nepohodlně manažerské firmy dopustil podle zdroje z vládní agentury vážných chyb a vinou toho stát prohrál s Petrcíle arbitráž.

Dopis Zemanovi

Sedmnáctého dubna se konalo při zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu setkání některých vysokých představitelů tehdejší Zemanovy vlády s představiteli IFC.

Na tomto setkání mělo být domluveno, že je třeba zbavit Novou Huť společnosti Petrcíle, která se stala překážkou záchrany Nové Huti.

O tomto setkání vypovídá dopis z 24. dubna, který IFC adresovala Miloši Zemanovi. Tento dopis na onu schůzku, vedl ji pravděpodobně tehdejší ministr Pavel Mertlík, odkazuje. V dopise je mimo jiné napsáno: "Je nezbytné nalézt nějaký způsob, jak v co nejkratší možné době neutralizovat smlouvu skupiny Petrcíle, protože jinak to bude představovat naprosto nepřekonatelnou překážku při privatizaci Nové Hutě."

Dopis končí slovy: "...vy budete vědět nejlépe, jaká opatření je třeba přijmout pro to, aby byly včas realizovány."

Důkaz dal komisi sám FNM

Tento dopis poskytl, aniž si možná uvědomil možné důsledky, rozhodčímu řízení právník FNM Roman Felix a vypovídá v podstatě o tom, že IFC, která Novou Huť úvěrovala, požaduje odchod Petrcíle a vyzývá vládu, aby našla účinný způsob, jak se firmy zbavit. 

"IFC byl největším věřitelem v objemu miliard, které mu nebylo spláceno. Je přece legitimním právem každého věřitele domáhat se zlepšení situace. Když vám nevrací peníze, tak se budete logicky bránit. Teď nedovedu říci, jestli jsme to předložili my, nebo svědek protistrany," uvedl právník fondu Roman Felix. 

Stačilo 54 miliónů

Zrušit smlouvu s Petrcíle však chtěla česká vláda už dříve. Na zasedání vlády z 29. března 2000 prohlásil ministr Pavel Mertlík, že vláda dala souhlas s odkupem jednoho procenta akcií Nové Huti v držení Petrcíle za více než 54 miliónů korun. Tuto cenu chtěli tehdejší majitelé Petrcíle akceptovat.

Stát by tak měl po problémech se smlouvou, která dávala společnosti Petrcíle manažerskou kontrolu nad Novou Hutí i v případě její další privatizace. Jenže státu se platit nechtělo a akcie Petrcíle vykoupil od jejích majitelů podnikatel Radim Masný, s nímž už pak nebyla řeč.

FNM využil "mezery" ve smlouvě

O způsobu, jak by se FNM mohl Petrcíle zbavit, vypovídá Důvodová zpráva pro Usnesení vlády České republiky. Tuto důvodovou zprávu poslal jako přílohu e-mailu pro sekretariát generálního ředitele Nové Huti zaměstnanec FNM František Jakoubek.

E-mail pochází z 26. května 2000 a v příloze je mimo jiné napsáno: "Pro úplnost uvádíme, že druhou variantou ukončení smlouvy mezi FNM a Petrcíle je odstoupení ze strany Fondu, které může být realizováno v několika vyjmenovaných případech. Jedním z těchto případů je ,pokles vlastního jmění společnosti pod úroveň zapsaného základního jmění společnosti', který bude zjištěn pravidelnou pololetní kontrolou plnění smlouvy."

K tomuto poklesu vlastního jmění společnosti pod úroveň základního jmění také v druhé účetní závěrce o dva měsíce později došlo. Podle závěrů rozhodčího řízení však byla tato závěrka v rozporu se zákonem a s auditorskými předpisy.

Vypovězení bylo v pořádku, provedlo se špatně

"To, že je třeba se Petrcíle zbavit', věděla nejen IFC, která Novou Huť úvěrovala, ale také česká vláda. Pro budoucnost Nové Huti, celé oblasti a hlavně zaměstnanců společnosti, bylo rozvázání smlouvy s Petrcíle přínosem. Chyba byla, že jsme se s nimi (Petrcíle) nedohodli.

Vedení FNM spoléhalo na to, že audit nebude napadán a že se v případě rozhodčího řízení nepodaří protistraně dokázat, že celý postup byl účelový," uvedl zdroj z FNM, který si nepřál být jmenován.

K vývoji kauzy se bývalý ministr Pavel Mertlík, který v ní hrál důležitou roli, odmítl vyjádřit. Jaromír Piskoř ze společnosti Petrcíle prohlásil, že o těchto materiálech ví. "Až bude čas, tak myslím, sami zveřejníme více. Od začátku tvrdíme, že vypovězení smlouvy bylo účelové. Rozhodčí řízení to prokázalo. Škoda, že o tom nemohou promluvit rozhodci, kteří by do celé kauzy vnesli více světla."

Rozhodci jsou vázání mlčením a k případu se nesmějí vyjadřovat.