Petrovice původně neuspěly u Nejvyššího správního soudu (NSS), ÚS ale jeho rozsudek zrušil s tím, že správní soud v minulosti rozhodoval naprosto opačně, a dostal se tak do rozporu se stávající judikaturou.

NSS v minulých rozhodnutích totiž vystupoval proti přílišné regulaci větrných elektráren, kterou si stanovili na Vysočině, v Plzeňském nebo Moravskoslezském kraji. Ústecký kraj sice výslovně větrné elektrárny nezakázal, ale obsáhle vymezil území, kde by žádné vzniknout neměly.

Na elektrárny není místo

Jde o chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, města a jejich okolí včetně tříkilometrové zóny okolo všech zastavěných území. Podle Petrovic tak na elektrárny vlastně nikde nezbyl prostor.

Soudce zpravodaj Ludvík David upozornil na dřívější verdikty NSS, v nichž soud přiznává krajům možnost regulace výstavby větrných elektráren, ovšem upozorňuje, že pravidla nesmí být kategorická a míra přísnosti musí odpovídat cennosti hodnot, které mají být chráněny.

„Důvodem pro stanovení omezujících pravidel pro stavbu větrných elektráren zkrátka nemůže být jen to, že je vůlí aktuální většiny v zastupitelstvu dané politické jednotky,“ citoval David. NSS se bude muset nyní případem znovu zaobírat a rozhodnout.