„ŘSD považuje za nezpochybnitelné, že zhotovitelé nesou rozhodující díl odpovědnosti za vznik vad, a proto je nezbytné, aby východiskem případného smírného řešení sporů ohledně těchto vad bylo přijetí odpovědnosti za jejich vznik,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Návrh Eurovia adresovala ŘSD začátkem prosince prostřednictvím ministra v demisi Zdeňka Žáka. Návrh byl ale podle ŘSD totožný s návrhem, který stavební firma ředitelství předložila v listopadu 2012 a který už tehdy organizace odmítla jako nepřijatelný. ŘSD proto předpokládá, že Eurovia v blízké budoucnosti přijde s novým návrhem, který bude pro stát přijatelnější.

„Mezi námi a ŘSD dosud neproběhlo žádné jednání na téma ukončení sporu,“ uvedla v reakci na vyjádření ŘSD mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Prohlášení prý jen potvrzuje neochotu některých pracovníků problém D47 řešit. Na místo toho, aby se ŘSD snažilo komunikaci co nejdříve uvést do běžného provozu, je pro úředníky důležitější utrácet peníze daňových poplatníků za právní služby a podivné posudky bez výběrových řízení v řádech desítek miliónů korun, doplnila mluvčí.

Oprava méně závažných vad

V současném návrhu se Eurovia zavázala, že na své náklady opraví některé méně závažné vady. Zásadnější konstrukční chyby, jako je právě zvlnění vozovky nebo problematická statika mostů, by se vyúčtovaly v poměru 60 ku 40 v neprospěch ŘSD s tím, že Eurovia se nebude podílet na odstranění škod způsobených v důsledku vyšší moci.

ŘSD navíc mělo stáhnout žaloby k rozhodčímu soudu a nemělo se domáhat škod, které měly údajně vzniknout nedodáním smluveného množství oceli do mostních objektů a neoprávněného účtování valorizace. První z arbitráží týkající se neoprávněného účtování ŘSD vyhrálo loni v říjnu a předpokládá, že i výše uvedené spory budou rozhodovány podle stejného principu a dopadnou rovněž v jeho prospěch.

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě vypukl v roce 2011, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle ŘSD zhotovitel, společnost Eurovia, nedodržel domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia to odmítá s tím, že použitý materiál si objednalo ŘSD. Kvůli poškozování dobrého jména na něj v minulosti podala žalobu.