Největším proviněním je podle úřadu to, že si Oskar vytvořil vlastní síť distributorů a nemusel čelit cenové konkurenci ostatních. "Svým" distributorům, v nichž byla kromě osmi jiných společností i Česká pošta, pak řekl, za kolik mají kupóny pro Oskarty prodávat.

Neumožnil jim tak vzájemnou konkurenci a případné snížení ceny pro koncového zákazníka.

"Neexistence konkurence při prodeji dobíjecích kupónů tedy nepřinesla žádný benefiční efekt pro téměř půl miliónu koncových spotřebitelů," vysvětlil předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář.

"Nedomníváme se, že bychom porušili příslušné zákony. Jednání Českého Mobilu vycházelo ze snahy dodržovat zejména podmínky vyplývající z telekomunikačního zákona," uvedl mluvčí firmy Petr Šindler.

Český mobil chtěl pokutu snížit

Společnost Český Mobil už během řízení chtěla pokutu snížit. Odvolala se na tzv. Leniency program, který u podobných prohřešků pokuty zmírňuje. Úřad jí ale nevyhověl.

Ve správním řízení totiž nebyla splněna ani jedna z podmínek nezbytných pro použití tohoto programu. Účastník řízení totiž neposkytl jako první úřadu relevantní důkazy o existenci zakázané dohody sám z vlastní vůle v době, kdy úřad o existenci takové dohody nevěděl.

"Po celé správní řízení porušení zákona popíral a konečně jednání dle zakázaných a neplatných dohod nejpozději v okamžiku poskytnutí relevantních informací Úřadu neukončil," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Dohody o cenách měl Oskar s distributory mít v letech 2000-2002. Nyní musí do jednoho měsíce upravit všechny smlouvy tak, aby zakázané dohody neobsahovaly.