Strany rovněž slibují, že budou hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v Evropské unii.

Koalice chce chránit tuzemské producenty před nekvalitními dovozy potravin do Česka a zvýšit provázanost domácích zemědělců a potravinářů. Slibuje také podporu přímého prodeje zemědělských a potravinářských produktů pro spotřebitele.

Vznikající vláda chce sjednotit kontrolu potravin pod ministerstvo zemědělství, zachovat daňové zvýhodnění nafty pro zemědělce a nulovou sazbu spotřební daně pro tichá vína.

Co se týče zemědělské produkce, hodlá trojkoalice v rámci dotací podporovat především živočišnou výrobu a pěstování takzvaných speciálních plodin, mezi něž patří ovoce, zelenina, chmel nebo brambory na škrob.

Strany nebudou privatizovat státní lesy. Ty mají podle nich aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech. Způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR se má změnit s ohledem na posílení významu drobných a středních lesnických a dřevozpracujících firem. Tento krok má umožnit vytvoření stovek pracovních míst v horských a podhorských oblastech.

Jednotlivé kapitoly koaliční smlouvy
část 1.Úvod, Hospodářský rozvoj země
část 2.Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní
část 3.Rozvoj zemědělství a venkova
část 4.Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
část 5.Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
část 6.Kvalitní zdravotnictví dostupné všem
část 7.Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu
část 8.Rozvoj kultury a podpora sportu
část 9.Demokratický právní stát
část 10.Kvalitní a transparentní veřejná správa
část 11.Posílení vnitřní bezpečnosti země
část 12.Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce
závěrečná částPrincipy koaliční spolupráce